• Şirket Toplantıları
  • Ulusal ve Uluslararası Çalıştaylar, Seminerler, Sempozyumlar, Konferans ve Kongreler
  • Ürün Lansmanları
  • Basın Toplantıları
  • Konser, Özel Etkinlikler, Motivasyon ve Araştırma Gezileri
  • Sergi ve Fuar Organizasyonları
  • Temel Atma ve Açılış Törenleri
  • Arama Konferansları
  • Eğitim Seminerleri ve Programları
  • PR ve Medya İletişim
  • Özel Günler, Kutlamalar ve Ödül Törenleri

Misyonumuz

Lotus Event olarak misyonumuz:
Güvenilir ve Kaliteli Hizmetler sunmak,
İnsana ve insan yaratıcılığına önem vermek,
Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak,
Uluslararası kalite ve standartlarda hizmet üretmek ve sunmak,
Girişimci, yenilikçi, sorgulayıcı ve gelişime açık olmak,
Farklı olabilmeyi başarmak ve sürekliliği yaratmak,
Bilgi birikimini ve deneyimi arttırmak,
Değişen şartlara ve çağa uygun yöntem ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak,
İş ve çözüm ortaklarımıza katma değer sağlamak,
Kusursuza odaklanmak,
Düş ve gerçek arasında denge kurabilmek,
Soyut düşünebilmek, anı yakalayabilmek.